لیفتراک Linde سری H50-H80/1100E
مشخصات فنی لیفتراک Linde سری E16-E20 EVO
سرعت حرکت با بار و بدون بارولتاژباطری ظرفیت نامی /۵ ساعتفاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 48//575/625(mm) 500 (t) 1.6E16P (575Ah)
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 48//700/775(mm) 500 (t) 1.6E16PH (700Ah)
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 48//700/775(mm) 500 (t) 1.8E18PH (700Ah)
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 48//700/775(mm) 500 (t) 2.0E20PH (700Ah)
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 48/840/930(mm) 500 (t) 2.0E20PHL (840Ah)
(h)/(km) 20/20(Ah)/(V) 48/690/750(mm) 500 (t) 2.0E20PL (690Ah)