لیفتراک لینده سری E60-E80
مشخصات فنی لیفتراک Linde سری E60-E80
ارتفاع سرپوشیده کابینسرعت حرکت با بار و بدون بارارتفاع سر پوشیده (کابین)فاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(kWh/h) 15.9(h)/(km) 16/16(mm) 2838(mm) 600(t) 6.0E60
(kWh/h) 16.7(h)/(km) 16/16(mm) 2838(mm) 600(t) 7.0E70
(kWh/h) 18.3(h)/(km) 16/16(mm) 2838(mm) 600(t) 8.0E80
(kWh/h) 21(h)/(km) 16/16(mm) 2838(mm) 900(t) 8.0E80/900