دستگاه تصفیه آب خانگی تایوانی , قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی , دستگاه آب شیرین کن خانگی ایرانی , بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی : آب شور برای مصارف مختلفی همچون آب آشامیدنی ، مصارف صنعتی ، کشاورزی و … به آب شیرین تبدیل می شود . برای تصفیه ی آب دستگاه های مختلفی وجود دارد ، که از نظر خانگی به دو نوع صنعتی و نیمه صنعتی دسته بندی می شود . و از لحاظ روش عملکرد و نوع تصفیه به روش اسمز معکوس و روش فیلتراسیون تقسیم می شود . در ادامه ی این مقاله به قیمت تصفیه ی آب صنعتی و نیمه صنعتی و تبدیل آب شور به آب شیرین می پردازیم .